Mötton

Nu ska ja far ti mötton ti na tådden häst grejjs. Bloggar naa mejjr sedan tå ja kmr häim. så heidåå!

nu!

Nu gar e! Märk va ja hadd fäil nu vafö he int gick att ladd upp hande bildn. ^^, Grattis ti mieg. :p


onödi bild hede å men..

msn


å tenn på sista raden star e ;
 • Nåja, ja je no logn förhe

Haha, lite onödi, men ganska humor :DD

ut

Ska bare vänt åp ett samtal nu, å sedan fåar ja väit åm vi ska far utåp naa.. ;)
Haha. :D

----------------------------


gambäl låt, såm man niestan glömd bort. :p

nu kanske?

Nähä..alltså fan va cp..
Kan ladd upp adär bilder, men itt just hande ja vill ha uppladda.. Fan kva skit.

cp?

Gar itt att ladd up en bild.. va cp..  nåå testar im åp nytt, föö nu ska ja å soov. gonatt!

250909

Elouise å julia va ti laffjöl, så rind di åt mieg om ja vill kom ti abc. men ja va lite osäker tå änn.. Sedan ringd di säinar å tå va di vi esso å tå for ja mot me cyklin. Vi sto å prata lite tenn föri, å sedan for vi ti mieg å kolla på Pörrö + andra djur. :p
Vi for ni ti abc sedan igen tå elouise å julia sku ha naa ti jiet, så hängd ja nu mie.  Sedan tå di hadd jiti såg vi Franz å for å tala me han en stånd. Å M hadd ringd åt julia efteratt hon shecka meddeland, men hon märkt att M hadd ringd 2 min seinar å så våga on itt ring åt M tibax. :'D men sedan tå vi tala me Franz så tänkt on sheck e meddeland åt M, men så ringd M. :D haha, grattis julia :D Sedan kom elouise mamm å hemta di, men eftersåm vi hadd cyklan så måta vi cykäl häim di fösst. Å polipolispotatisgriasan blinka åt oss tå ja skjussa elouise. Di va riktit Fitti. Har dom itt na annat fö se än jag cyklisten?! Löili di jie!

Men nu ska ja far ut me Zia! ;)
Tja!<3

Pörrö<3

Nu ha ja fårr Pörrö kaninin min :DD<333


Så sööt!<33


MIN sööta pörrö! :)<3

E så glaad ja nu då ja fick Pörrö min :) Tack Nina!<3

Måst bare ladd upp en bild till (a)

äta lite sallad. ^^<3

hemma

Nu ha ja vöri häim tyyp 1 tima, mamm kom just häim, så nu ska ja bare ti äffären å sedan ska vi å hämt kaninin min. :)
såå, måst far nu, hejdåå!

Fullt upp

Såde ha dagens programm sitt ut ;
 1. skolan
 2. Häim å byt kläder
 3. efter ja bytt kläder sirekt ti stalle
 4. från stalle heim å jier na snabbt
 5. efter he, ti dagsmark
 6. å så drack ja kaffe nier mummu
 7. sedan ti bändövningan
 8. sedan ti kusinin
 9. å tå häim
 10. å så kolla ja BB
 11. å nu ska ja å sov.
E väldigt trött nu just, så ja orkk it blogg dessmäir.. Så gonatt nu!


P.s. HATA DEJJ!

ABCD1234

For ti stalle idag baket ja kom häim. Reid åp Fia again, reid lite åp justus å. Va riktit rolit, men hadd lite tid åp me, eftersåm ja sku ti ABC me brudan halv 7 ;) Vi all 7 ; Diana, jag, Josefin, Elouise, Julia å Johanna Rä. va teir å tala dynjon, åt å tala mejjt dynjå. (a) riktit trävlit. skönt ti tal skit ibland å, blir såm så "avslappna" efteråt, elå hu man ska seij. :)

mata orm

Nu ska ja å mat Ximera. :p

snyft.

Fåar fösst kaninin i slute åav vikon..
Men nåjaa, itt ere så langt ti he :-))

elå så itt.

trodd ja sku bak e nu, men ja tar e seinar ist ^^'

Sku på riktit fått kaninin idag, men väit itt hu e blir nu tå..

åå så en till sak, att ja ska nu färg håare idag å. :--))))))

å ennu en, sku behöv lag enkka läxon..

kladdkaka

Hadd planera åp att far ti abc hela gänge tup, men bliev ju itt ti naa eftersom he e så skit väder.. -.-' men sku vell tae im ist. Anyway, nu ska ja å bak kladdkaka :)

210909

bloggin ha lidi lite nu..
Men i löidast va vi nu bare åp tonyas villon å festa :)
Söndain va ja ti stalle, reid åp pontus fö lang sedan sist.
Å idag skolan->hem->stalle->hem->kusin->abc->hem
Så ha haft follt upp häile dagin, nu ska ja skåd åp BB å så ska ja å sov. jävlit trött redan tenn 9 tidin..
Men gonatt nu tå! :)

P.s. Sku itt vila att lotta skua faari ut ur bb huse.. :S

Brudan

Brudan Elouise å Johanna kom ti meig idag, he va såm typ "meningen" vi sku far å koll ti magasine men orka, he je allti så tråkit där. Vo for nu ti Abc ist tå, såt tär en stånd å na tådden.. he va rolit att di kom, å så börja man få feeling ten tå di sku böri far..

Längtar bare ti fagerö :D Johanna x2, elouise, julia, josefin å jag ska far tit 3.10 ;) (vetcha he va all vi noo :O ? )
Men gonatt nu!

Stupid


Bildin sejjr allt :D

klassring

Fieg våra klassringar idag! :D har nu itt naen bild åav an, men an je sööt :)
Va nu nier åp stadin me Diana, Johanna å Josefin å samla pengan ti röda kosse. :D haha, huumor. Å så efter skolan hadd vi hjälpleidarkursin.. :p

170909

For ti stalle direkt baket skolan, reid åp jassu, å na lete åp catana. Essi va å reid me me.
Sedan fick ja bråttåmt heim, eftersåm att bände hadd börja, bleiv nu typ 40 min föseina, men itt tar vi e så hårt. tå ja kåm häim från bände såm sluta 20.30 så kolla ja åp harper's island. hande serien je jätte spennand! me like ;)
å direkt baker harper's island börja BigBrother. :) kolla nu åp he, å nu tänker ja ga å sov. såå, gonatt!

Piercing!

Va å laga Piercing 16.09.-09 :) Laga i ögonbryne å så laga ja ett industrial i öra :)


lite dåli bild men he synns nu na lete iaf. :)

Pori

Heilt vanli skoldag idag. For nu ti pori direkt baket skolan :D
Josefin å johanna väit hemliheitin, å ni rästen fåar väit im. Men nu e ja trött, å tänker ga å sov, gonatt! :)

just..

E ja så glad na mejjr.. nää!
Nåå, fåar si im hu e var nu tå.. :S

gonatt!

WIHII!!

NUU E JA SÅ SAKENS GLAD!!! :D
You mabye don't know why ;) but you will soon know. :DD
å hisin remixin lagar e betär :D

sofias feil att ja bleiv beroend åav an! ^^

Slut å fädi!

Ja je heitl sluut å fäädi i beinen!
Fösst hadd vi jumppa 2 fösta timan, sedan tå he va finnkampen idag så täi såm itt deltog så måsta vander anttilalenkin såm je typ 5-6 km lang. Baket he så pieda (cykla) ja ti stalle, å så änu så reid ja, å så pieda ja tibax. Å så fråga kusin me ti stalle, men ja ork itt.. (a)

Ska nu far ti affären nu å köp na mat åt me, å för na pantar åp samma gang. :p


Jag å Fia idag :) Glad ryttare :)
Me like Fia!

Random

Fridain ha ja skriva om. så nu var e ti skriv om Löda, sönda, å hisin dagin.

I Löidast va ja fösst ti stalle, fies stjuss åav sofia. Hjälpt till me å lag stalle, å sedan for jag å jessica å rid, ja reid på Fia, å Jessica reid åp Justus. Ridase jier riktit braa, å rolit vae :) SEdan åp kviledin sku ja slåppi ut å kör me nia, ph, kika å jimmy, men ja hadd itt lust å far så ja staana där heijm ist. Fick nu sällskap åav klubben sedan tå an kmr ti vi en stånd.. :) klockon va nu 4 tå an for.. Sedan vila Sofia kom hit å sov ja va lite tvivland fösst, fö att ja va så trött. :p Men ja kvila så läng tills hon ring att ja sku ga å öpen dören, klockon va nu nalete yvi 05:00 Tå on kom till ås. Gick nu å sev mesamm, vi båd va så trött.

I Söndast va ja nu ti stalle på dagin. For ut å rid ti skogin me JessicaBela å Fia. Ja börja me Fia, å essi me Bela, å sedan bytt vi om. Sedan tå vi va klar, vial essi stjuss häim me me scootrin å så kom on å lura åp Manu e kvarv å. Sedan for vi ut me Sofia en stånd, va å runna naa i stadin bare. Tå ja kom häim så skåda ja resten åav bb såm kom, såg typ en halvtim bare, men såm tur jie har man mamm såm spelar inn om ja kmr å miss e :) Jelena hamna ut ur huse, vilket je bra, fö on bare grät å gnälld fö att henas tobak je slut. -.-' Å efter BB börja hede programme om 9/11 world trade center, he va ganska intressant å skåd åp, men himskt, tå t.ex tåmde tonen rasar. Ush, tänk om man skua sjölv vöri mie om a.. :S Gick nu å sov tå, tå he vor slut.

I dag hae vöri en heilt vanli skoldag. lika tråki såm allti. Tå ja kom häim skåda ja nu bare åp tv, sedan laga di matin, å så for ja ti andra stalle. alltså ti "ninas stall". ja reid åp Braisku, å nina åp Ferrari ofc. Klockon va nu 9 reij tå tå ja kåm häim, så ja ha nu siti shenn å mögla tå från he typ. :p men ja kolla ju på BB i milan å fötsåss (a) Nu just kmr hede 9/11 World trade center i repris tror ja. Intressant, men himskt..

Men Nu ska ja no böri ga å sov. bloggar no im tå :) Gonatt allihop!

p.s mabye wednesday ;)

no rubrik

bloggar mejjr imå efter att ja kumi häim från skolan. ha nu itt orka teiji intresse ti a ikv.. :p
Men ja ska böri ga å sov i sakta mak ja nu, goonatten!

BrumBrum

Bloggar mejjr tå ja kmr häim, ska ut å kör me Zia nu :)<3 Byee!

R.I.P.

R.I.P. Fawina 09.09.09
R.I.P. Pikku spiliina 06.09.09

:'(

Igåar

igåar fick ja na sjukanfall i skolan å spydd, å he svindla i höve, mådd dålit å allt tådden.. (Y) så ja "måta" ju far häim tå, fast ja sku itt vila eftersom ja sku åp hande hjälpleidar kursin efteråt, men all sa att ja måst no far häim..
Josefin kom nu ti vi efter hjälpleidar kursin, fasst hon lite tvivla åpe. Va å hämta on ti stadin, å va ti affären åp samma gang.
Täfö kom josefin ti mieg efter skolan, för att vi sku hjälp till i stalle. Fösst hjälpt/skåda vi på en tima, å sedan fick vi far å rid sjölv. Ja reid åp Fia å josefin reid åp catana. Ja hoppa lite he fia, å gallopera å hede vanliga man jier åp in tima. Josefin våga itt jär så myky annat än trav å skritt eftersom catana e jätte häit, tå man rider på on.
Tå vi kom häim fråan stalle, for josefin heim typ efter 20 min, å så kom sofia ti mieg.
Vi for ut mr sofia, runna åp naa i stadin, å sedan tå vi fieg läidon i stadin for vi ti närpes/niesby å runn åp. Hadd Conny som chaufför en stånd å.. å Mänt va me Sofia å Jag e stånd föri an for häim å kasta äpplen åp stjyltan. (haha) va no e kvarv ti nämpnäs å hälsa åp klubben å. :)
Kåam häim tenn 4 tidin åp natten, å gick no å sov mesamm.. :p

Kom just ihåg!

Kom just ihåg att ja sku ju ti hjälpleidarkursin imå.
Å så ha vi fundiera åp att far ti HöstDagarna.. Vem all sku kom tit btw..?

Så myky!

Har såå myky att berätt! :D
fö de 1:a så fåar ja kaninin i början åav niesta viik :)
fö de 2:a så va josefin ti vii idag igen, å vi va å kolla åp forboll å jaa.. johanna å josefin å erika väit ;)
fö de 3:dje så ska vi (jag å josefin ofc) ti stalle im
fö de 4:e så ska vi kanske ti pori på löda! :D

Okej, ja ska ta å berätt lite betär. :)

 1. Va ti ninas i gåar me jecka å johanna å kolla på djuren, så saa on att ja fåar kaninin i början åav niesta vik. :) Läängtaarr!
 2. Josefin kom ti vi idag eftersom att henas mamm va åp möt, å vi sku å sii på fotboll. :) Vilket va intressant att skåd åp. pojkan. he va KOMU - SPORTING å ställningen blev 3 - 1. men he va vell no ända braa spela. :D elå naa (a)
 3. Ha blivi fråga att hjälp till i stalle im, å he jier ja ju såklart. Josefin ska kom mie, eftersom di behöva extra hjälp. Sku få rid på Fia å Pontus. :)
 4. Ha tjata å tjata å tjata åp mamm å papp nu att ja vill ha hande piercingin, så fick mamm "övertala" ti he nu att vi ska kanske far på löda. I'M SO HAPPY! :DDD


En bild på sötoskar. :) men han sir betär ut live ;)

 

hihi :D


090909

To en dayoff igåar, orka itt ga på datorin, å så hadd man myky annat ti jier tå Josefin va shenn :)
Btw, hon kmr kanske im å ;)

Va ju ti bio å kolla på brüno igår, an va ganska braa :D
ida ha ja nu vöri ut me johanna å jecka me mopeden.. :p Sitär shenn dää hejm nu å kollar på tv.
Såg macke idag å fö lang sedan sist. :)


Manu, the new ödla :)

nååh... :(

Fick just meddelande åav julia att vi itt kan far ti on.. :(
Men hoppas on kmr åp msn, så man sku få tal na mejjr tier.

Brüno

Ha nu itt jort så spec. ida. kom häim, skåda åp tv, åt, å så for vi ti dagsmark.
Ska nu legg in na nyy musiik åp telefonin nu.

Imå ska jag å josefin å antagligen elouise ti julia efter skolan :)
sedan ska jag å josefin ti bio å skåad åp brüno, ja väit varken kva e jee elå va e handlar om, men ja far nu å skåd åp e iaf, kan ju va roli film. å efter he kmr josefin ti mieg å sov yvi :D

snat..

.. ska ja ga å sov. men medan ja minns så måst ja skriv att he va braa att Terttu bleiv häädettu fråan BigBrother :D (intresseklubbe antecknar)
Fölåt nu, men ja e beroend åav BigBrother :D

Näämen, nu ska ja å soov. :) Gonatt!
Krya på de jussi.. (:

Krapola

Nu ha man typ krapolera häile dagin, ha itt preciis jiti na myky idag heller.
Hadd nu så sakens rolit igåar, sku no vill ha en tådde kviled åp nytt. Träffa myky kompisar såm ja itt sitt på läng.
Såm synd vaa va nu he att hede resten åav drecka lömna tiit, men kanske man hittar e om man far tit niesta gang. :D
nåjåå, ork itt skriv na mejjr, rolit vae nu. Tack!<3

Bra låt såm di spela upp tier i disco :


:)

Närmar sig

Alltså ska ti johanna på förfest typ 18.30, å sedan far vi me buss ti fagerö :)
Ska nu böri lag me nu så ja e fädi tiöö 18.30 tå :D

Nåjaa, Synns ikv i faggen!

Fagerö

Ha itt orka vöri naa åp datorin igåar så ja ha itt orka anstängd me ti datorin bare fö att blogg :p

Men anyway, nu siter ja shenn i badrock på väg ti dushin. Måst ju böri lag me ti kvieldin, eftersåm föräldran je bått, je ömsand dä häim me brodrin + djuren, så måst för hondan ti momma föri ja far ti johanna. :)

Igåar så kom ju Johanna Ros. ti mieg me moppe henas föri on for ti philip :D Skitgulli moped :D
Sedan kom nu kati å så for vi "ut å kör" lite. ;) (ni väit vell kva ja menar (a))
Sku nu ut me sofia åp kvieldin men hon kom inn e kvarv å skåda åp nyödlon föri vi for. Va nu bate Ut å Köt tå.
Tå ja kom häim så tala ja lite me ville (bror) ;)

Ville : Ha du sitt handi Twilight tu?
Jag : Jo no ha ja he. huså?
Ville : Nå ja fundiera åm du vill si an nu tå ja har an häim låana åav skurre..?
Jag : Nå vetcha ja kan sii en en till gang no.
*ja tar filmin från hyllon*
*ville böri läit an, å märker att ja har na i handen å tar an å lägger an i xboxin*

Jag : Ska vi sii an nuu?
Ville : nå ja ha itt ändå sitt an ja så.
Jag : jahaa. oke.

Å så skåda ja åp Twilight me ville :)


Längtar skit myky ti kväldin, Hoppas e blir kul :D
Ska ti johanna tenn halv 7 tidin på förfest ;)
Men nåjaa, synns i fagerö all såm ska tit! :D

Hullut japanilaiset

nu sluta BigBrother, allti lika bra :D Nåjaa, ska nu böri lag me i säng nu e så trött..
Men fösst sak ja skåd åp "Hullut japanilaiset". Dom e ju så domb :D


Ja saa ju, di e domb.


Längtar ti löda.. :)
Men gonatt nu allihop. kauniita unia, kullan kuvia! <3

Harper's island

Skolan va normalt tråki såm vanlit..
For ti mormor idag dirket efter skolan, eftersåm hon hadd laxmadeljonger såm mat. MMmm, skit gott. :D
sedan for ja no ti stalle å naon gang, reid, måka, å heden samma såm allti.
Ha kolla åp Harper's Island kl. 21.00-22.00 å he va skit braa programm, ska no böri föli mie hande serien :)
kl. 22.00-23.00 kmr ju BigBrother såm ja kollar på nu just. :)

Blogaar mejjr efter BB.


kmr itt på naen rubrik

sry, men ha itt haft tid att blogg ida..
Ha nu itt jor så myky idag heller, va ti dagsmark, å tå vi kom häim gick ja ti baston å så tvätta ja toffiina å, å efter he kolla ja åp BigBrother ofc. :)
Nu ska ja å töm ur bökmaskinin me mamm å sedan å sov. Gonatt!

P.s. Slapp undelit "tidit" å sov igår, men hee bare praa he :)

010909

Hallou al bögar å lesbor! :D
Nu e vi här heim, alltså jag johanna å josefin. :)
Vi ha jiti, spela guitarhero å sedan hoppa vi åp trampolinin å så sku vi spel wii, men he funkka itt :(
Men min käre bror fieg e fixa. Så for vi å spel Wii fit tå :D å så ha vi jiti mammas goda korvsås å fö en stånd sedan.
Nuu spela josefin å johanna Wii, fö ja kan ju spel e nåar ja vill ja. :P
johanna ska nu snart häim. :( men josefin ska sov över. :)
Men nu ska ja skåad åp täidenas Fjollase! :D

Hörses na mejjr åp kvieldin tå ;))

RSS 2.0