ingen rubrik

Sorry, men ha såm itt alls haft na intresse åav att blogg nu på sistone, ha haft så myky prov, å allt annat ti jier så man ha nu itt precis haft tid att blogg na heller..

ha nu vöri ti stalle nu i 3 dagar. fösta dagin reid vi, igår så löshoppa vi 2 hästar fösst å sedan for vi å rid. Idag ha hjälpt till på en ridtimma å sedan löshoppa vi shettisan + 2 stohästar till. :) Im ska ja ti stalle å, ska vell antagligen å rid tå again. :) Håller på att trän me sjölv nu me jassu. :)

Men nu orkar ja itt skirv na mejjr. e så slö.

elå nå, igåar va vi ti abc me e,j,d,s,r, he va no kul. å idag va ja nu ti bio me wewwe.

Haajtå!

brb

Ska ut å ga me hondan nu, bloggar mejjr sedan OM ja hindar, fö ja måst läs på prov å så ska ja snart ti baston. Sry fö att ja itt ha bloga naa :p men nåjaa, hörs snart!

dumdum

Vafö föstår man allt alltför säint..? He je så dumt.. ångrar så mkt..
men gjort je gjort, å he kan man itt jier naa åt na mäjr..

Shit happens, things goes wrong
people changes, life goes on
oops

Bloggin lidi again. ha itt haftt tid å blogg.

Men iaf, från tuuri köpt ja 3 böxpar, 2 blusar (  fick 2 bält på köpe), en halsduk, örhängen oach en skarvsladd.
kom heim 10 föri 7 på kvällin. sen nestan mesam ja kumi häim så sku ja ti ph å fir nias födelsedag.. men he vor itt så lyca såm ja trodd e sku vaar..
i löidast va ja fösst ti stalle, å sedan på kvällin for ja ti kauhajoki me nina. va riktit trevlit tär. sovd yvi föståss ti sönda.. :p
I måndast va ja å ti stalle. Reid på Fia, jieg riktit braa :)
I gåar hadd vi skolfoto, HOPPAS e bleiv lyckat dehe åre. å sen på kvällin for ja ti stalle. :)
Idag måst ja läs på matteprov såm ja fattar noll åav. å så sku ja måst läs ut boken såm skua måsta vuri utläst i tisdast.. :p

å nu måst ja far, hejdå..

tuuri im

Igåar va ja ti vasa me Sofia å henas mamm å bror. Köpt nu it na annat än en "vinterjackå" å en keps åt Toffiina å så na smink åt me sjölv. Har nu itt så mkt ti skriiv om går dagin.. :p
Idag hadd ja nu en " Tjejkväll ", me Johanna x2, Josefin, Elouise, Julia å Diana. hadd heilt trevlit no, men hadd kanse lite liite ti jier tå ja orka nu itt jier så myky sjölv heller tå man va na småtrött.. å ännu ti va fökyld.. :s
Å imåron ska ja ti tuuri me mam, kusin å moster. sedan tå vi kmr häim ska ja sii om ja sku hiend ti stalle, eftersåm ja ha vaari fråga tit. å så på kvieldin så ska vi fir nias födelsedag. lite i förskått men itt jier ju he naa. :)

Nu ska ja bare spel lite spel på fb å så ska ja å sov så ja ork upp imön.:)
Så gonatt!

p.s. Synns i tuuri tå kanske johannor! ;)
( johanna rä ska dit me syster henas å farmor henas, å johanna ros ska tit me friarin sin :p )

131009

bloggin lidi lite.. ha itt hinda fö han mesta tidin å ibland ha ja itt orka ansträng me ti ga å lägg på datorin fö at blogg.. He e ju HÖSTLOV så man måst ju få tae longt.. :)

löda :
Va ti vasa på mönin å köpt na orm-mat å så hitta ja en "party" blus åt me å på samma gang i GinaTricot. :)
Sen på kvällin gälld e kasino avslutning.. Bleiv bekant me Mikko från USA, Skit bra typ! :D

Sönda :

Anyway, tävlingan jieg bra me jassu, e väldit stolt. :) Häile söndasdagin jieg utåp tävlingan typ, å efter tävlingan lömna ja i stalle å hjälp till, tå vi va klar me stalle for jag å essi å rid me bela å pontus.

Månda :
Vänta bara på att nia sku kom ti me. Sedan tå on kom så hitta vi no å alltmöilit, va ut i byin me osku en stånd å.. :p
men he va så kalt så vi va itt så läng.. kolla nu 2½ film föri vi for å sov kl halv 4 .. :p

Tisda :
Steig upp halv 1 typ, sedan for Nia häim tenn 4 tidin. Kolla på tv en stånd å så bestämd ja me att ga å dush, fö ska me Sofia ti Vaasa im å shopp :) Nu snart ska ja ut me girlsen J,J å E ti abc, ska no fösök få di hit å kom å hälls åp orman min å ^^


Men nåjaa, ska sköit ett ärende åt Josefin nu, å så far ja på samma gang. Hejdåå! :D

YESS!

Idag äntligen fick ja orman. :) skua boda fått di igåar, men he hadd ju krångla naa tå..
Ja trodd di sku va störr, men di e typ 20 cm lang å 5 mm "tjock", typ likadan såm en daggmask. Men he je ju bare bra he att ja fick di fråan litin så ja fåar tam upp dom sjölv. :)
Dom e så sööt!! Ni såm gar i samma skola såm mieg fåar si bilder på dom im. :)

~~~~

Å så ska ja heilt plötsligt va mie i en hopptävling me Jassu :D
Kåm häilt plötslit, ha nu typ allrdi tävla förr, bare tå ja ty hadd ridi i 1 åar? Va ju så litin så ja minns nu itt nåar e vaa :D
Fåar sii nu tå hu e gar, tävlingen e på sönda, så hald opp tuman åt me åp sönda! :) (Y)Gonatt!

R.i.p

Vila i frid Conny!
Du va allti glad, ja såg de alldri lässen, arg, sur elå na. Utan varenda gang ja träffa va du glad.
Du va en jätte bra kompis.. Har roliga minnen me de, ha vöru ut å kört me de, å åp villa avslutningen så va zia jag å conny ti kalax å sköit raketen. Fössta gangon ja träffa de, tala du reij me me, fasst ja itt ens känd de na bra tå. Du va bare så trevli, å snäll.
Snälla kom tibax!
Saknar dig Conny! :'( <3Saknade Conny!


Du va alltid glad!
(int jag såm fotografera..)


Sovdags

Ska vell böri lag me å sov snart.. Ha nu laga terrarien åt orman åtminstone, så he je klart. Fåar bare bid tärt im tå orman kmr :) Men tå har man hede västa fö se; Namnen. Men ja ha no fundiera lite, å kanske har ett namn..
Men ja tar vell na bilder på di im tå ja har di, så fåar ni sii mina nya gullen tå :)

Sweet dreams!

041009

nu e faggen över tå. :( å har ja krapula? nej. :p
Rolit vae nu. Ga in på Johannas blogg fö att si bildren fåan faggen.

Men nu ska ja far ti dagsmark, å sedan så ska ja böri lag i årdning terrarien åt orman. :)
Hejdåå!

Josefin här

Hehe.. I'm gonna destory your blogg, Jonna =D Näärå, jag ska bara fixa upp den så var  inte oroliga om det ser för jävligt ut här i ett par timmar.

Hoppas resultatet blir bra!Upd: De är fan svårt dehär..


FÄRDIG. Hoppas Jonna är nöjd nu =) Den kanske inte är så personlig, men jag får fixa om den sen when I've got the pictures. På tal om bilder. Jonna, du måste skicka lite bilder sen xD

I gotta feeling
Hell yeah!

Faggen

he je itt så läng kvar nu tills man ska på förfest. :D
1½ tiima typ :O Har ny myky ti jeir än, så kanske ja sku måst böri gaa..
Nu just har ja Aapo (kameleonttin ni såm itt väit/minns) i famnin. å han bare klättrar å klättrar. Han e ju så sööt <3
tror itt ja bloggar naa na mejjr ikv. fö jaa, ja kmr ju itt å hiend ^^

____________________________________________________________

Fick praoplats fixa igåar å! YES! så har man he ondan :)

mjölksnok

ska ju såm sagt få 2 ormar på månda :)


Tide naenstans je mitt blivande gulle :)


å tide naenstans andra blivande gulle mett :)


Längtar ti måndaaa! :D<3<3

_____________________________________________________________

Hee såm löda imå å he beyder ju..

.. FAGGEEN!!!! :D:D:D:D:D:D:D
Förfest his ello gulle ;) kuul såm fan ska vi ha ;)<3

Can't wait. ;p

RSS 2.0