Orkaaaa!!

Orka me bloggin na mejjr,  fåar sii nu om ja raderar an elå kva ja jier.. men ja bloggar nu itt na ofta som ni ha märkt.. nåjaa fåar vi kva tidin tar me se.. Bye!

Btw..

.. kom just ihåg 2 saker.
1. He ha ÄNTLIGEN snöa, å marken ha tillome blivi vit, men snögin ha näst fari mesamm bort. :( Men NU just har vi snö på marken igen. :D kanske 1 cm..? :) Jonna tycka om snöö.. :)
2. Ja ska ladd upp e bild var min ögonbrynspiercing synns betär.. :p


Hellou my dear readers!

Hahahahahah! Fan kva patetisk rubrik. :D
Men iaf, ha nu itt allt haft na intresse åav bloggase.. again.. :p men eftersåm att johanna Rä. vila att ja sku blogg, så gått ja vell jier a tå, int vill man ju svik sin älskling heller.. ? ^^

Anyway, ha nu haft prao hisin vikon, ha vöri i Vonne´s ja på prao. ha vöri ganska longt men heilt ok föhe. Igår tå ja sku köp ett vantpar, fluffiga beinvärmare å en plånbok såm skua blivi 49€ sammanlagt så fieg ja vantan å beinvärmaren såm present fö att ja ha vuri där, å plånboken fieg ja fö 20€ fasst an egentligen kosta 24€. Tänk om itt ja va glad tå? :D Ha nu vöri gansak myky i stalle n åp sistone å, igen. Men kva jäär man tå fö att man har ett intresse man tycker om? :) Väit itt.. har nu itt så myky ti skriiv om.. elå ja ork itt tänk.. ^^
Men nåjåå, bloggar vell na im tå OM ja har na intresse fö a..
Baj!
Älska The Baseballs! Dom e ju så braa! :D

RSS 2.0